ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12/6/2017

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ , ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/6/2017 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10πμ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/6/2017.